Druk i zapis konfiguracji drzwi do PDF

Konfiguracja drzwi, którą Państwo stworzyli, może zostać zapisana na Państwa dysku w postaci pliku PDF, XPS i/ lub wydrukowana. Pozwoli to Państwu na jej zachowanie, udanie się z nią do sklepu, przemyślenie lub skonsultowanie z innymi osobami w późniejszym czasie.

Aby zapisać na dysku plik ze stworzoną konfiguracją drzwi, należy:

Przeglądarka Chrome

 1. Na stronie „Podsumowanie” kliknąć przycisk „Drukuj”.
 2. Zmienić urządzenie docelowe klikając „Zmień…”
 3. W oknie „Zmień urządzenie docelowe”, na liście „Lokalne urządzenia docelowe” kliknąć „Zapisz jako PDF”.
 4. W oknie „Drukuj” kliknąć „Zapisz”, a następnie wskazać lokalizację, w której plik ma być zapisany.

Przeglądarka Firefox

 1. Na stronie „Podsumowanie” kliknąć przycisk „Drukuj”.
 2. W oknie „Drukowanie” zaznaczyć opcję „Drukuj do pliku”.
 3. W tym samym oknie na liście rozwijanej „Nazwa” wybrać opcję Adobe PDF (lub inną odpowiedzialną za zapisanie do pliku PDF lub XPS).
 4. Zatwierdzić przyciskiem „OK”.
 5. W oknie „Zapisz plik jako”, w części „Nazwa pliku” wpisać nazwę pliku (zastępując nią gwiazdkę), zatwierdzić „OK”, a następnie wskazać lokalizację, w której plik ma zostać zapisany i kliknąć „Zapisz”.

Przeglądarka Internet Explorer 10/11

 1. Na stronie „Podsumowanie” kliknąć przycisk „Drukuj”.
 2. W oknie „Drukowanie” w części „Wybieranie drukarki” wybrać Adobe PDF (lub np. Microsoft XPS Document Writer jeśli chcemy zapisać jako plik XPS) klikając na nazwie, a następnie kolejno na przyciskach „Zastosuj” i "Drukuj".
 3. W oknie „Zapisz plik jako”, w części „Nazwa pliku” wpisać nazwę pliku (zastępując nią gwiazdkę), zatwierdzić „OK”, a następnie wskazać lokalizację, w której plik ma zostać zapisany i kliknąć „Zapisz”.

Aby wydrukować plik z konfiguracją należy:

Przeglądarka Chrome

 1. Na stronie „Podsumowanie” kliknąć przycisk „Drukuj”.
 2. Upewnić się, że wybrana została drukarka, której chcemy użyć do drukowania. W tym celu sprawdzić, czy w sekcji „Urządzenie docelowe” widnieje nazwa odpowiedniej drukarki. Jeśli tak, przejść do punktu 4.
 3. Jeśli nie, należy kliknąć „Zmień” i z listy „Lokalne urządzenia docelowe” wybrać drukarkę, której chcemy użyć.
 4. Kliknąć „Drukuj” – drukowanie powinno się rozpocząć.

Przeglądarka Firefox

 1. Na stronie „Podsumowanie” kliknąć przycisk „Drukuj”.
 2. W oknie „Drukowanie” sprawdzić, czy została wybrana drukarka, której chcemy użyć. W polu „Nazwa” powinna widnieć jej nazwa. Jeśli nie – z listy rozwijanej wybieramy odpowiednią drukarkę.
 3. Kliknąć „OK” – drukowanie powinno się rozpocząć.

Przeglądarka Internet Explorer 10/11

 1. Na stronie „Podsumowanie” kliknąć przycisk „Drukuj”.
 2. Upewnić się, że wybrana została drukarka, której chcemy użyć do drukowania. W tym celu sprawdzić, czy w sekcji „Wybieranie drukarki” zaznaczona jest nazwa odpowiedniej drukarki.
 3. Jeśli nie, należy odszukać ją na liście „Wybieranie drukarki” i kliknąć.
 4. Kliknąć „Zastosuj”.
 5. Kliknąć „Drukuj” – drukowanie powinno się rozpocząć.

Wykorzystujemy cookies w celu monitorowania oglądalności naszej strony internetowej – dzięki temu możemy lepiej dostosować jej zawartość do Państwa oczekiwań. Korzystanie z witryny oznacza akceptację polityki prywatności.

OK